Bieszczadzka innowacja - nowa usługa budowlana w ofercie firmy ,,Darjan" z Hoczwi

DARJAN Materiały Budowlane Betoniarnia Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „Bieszczadzka innowacja - nowa usługa budowlana w ofercie firmy „DARJAN” z Hoczwi”, 

 

W ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP.

Poddziałanie 1.4.1 – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

 


Cel projektu:  Wprowadzenie na rynek nowej usługi budowlanej

 

Planowane efekty: Poszerzenie obszaru prowadzonej działalności o produkty i usługi odznaczające się najwyższym reżimem technologicznym.

 

Wartość projektu: 1 395 885,92 PLN


Dofinansowanie projektu z UE: 711 187,75 PLN

 

 

Zamieszczono  05.12.2019
  • 1_11.jpg
  • 1_15.jpg
  • 1_13.jpg