Bieszczadzka innowacja - nowa usługa budowlana w ofercie firmy ,,Darjan" z Hoczwi

 

DARJAN Materiały Budowlane Betoniarnia Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „Bieszczadzka innowacja - nowa usługa budowlana w ofercie firmy „DARJAN” z Hoczwi”,        Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP. Poddziałanie 1.4.1 – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Typ projektu: Rozwój MŚP.

 

Cel projektu:

- zakup maszyny wibracyjno-formującej,

- zakup formy do produkcji płyty drogowej,

- zakup formy do produkcji płyty jomb,

- zakup formy do produkcji bloku lego,

- zakup formy do produkcji muru oporowego typu L

 

„DARJAN” Materiały budowlane Betoniarnia Sp. z o. o.

Hoczew 143, 38-604 Hoczew

Ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/06/2019 na dostawę nowej maszyny wibracyjno-formującej do produkcji wyrobów betonowych wraz z zestaw form

 

WNIOSEK NR.  RPPK.01.04.01-18-0013/18

 

Dokumentacja przetargowa:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192544

 

 

 

Zamieszczono 27.06.2019 r.

 

  • 1_11.jpg
  • 1_15.jpg
  • 1_13.jpg