INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA FIRM "DARJAN" MATERIAŁY BUDOWLANE, BETONIARNIA SP. Z O. O., GOSPODARSTWO GOŚCINNE ZAJAZD "KARINO", EKO-RAD BIESZCZADY I "BOWIPOL" - BOGUSŁAWA TKACZ-MATUSZEWSKA

DARJAN Materiały Budowlane Betoniarnia Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: "INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA FIRM "DARJAN" MATERIAŁY BUDOWLANE, BETONIARNIA SP. Z O. O., GOSPODARSTWO GOŚCINNE ZAJAZD "KARINO", EKO-RAD BIESZCZADY I "BOWIPOL"  - BOGUSŁAWA TKACZ-MATUSZEWSKA"

W ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.1 Rozwój OZE

Cel projektu:
Dostawa i budowa 3 instalacji fotowoltaicznych o  mocy: 39,20 kW, 16,80 kW, 16,80 kW

Planowane efekty:
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby przedsiębiorstw i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Wartość projektu: 239 973,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 79 145,55 PLN

  • 1_11.jpg
  • 1_15.jpg
  • 1_13.jpg