Bieszczad SKI Wańkowa

Firma ,,Darjan" Hoczew zrealizowała w okresie 21.09.2020r do 31.01.2022r roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania realizowanego w ramachprojektu "Bieszczad-ski". W ramach zadania wykonano:1. Budynek wielofunkcyjny trzy kondygnacyjny wyposażony w instalacjęelektryczną, instalacje wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie wraz zpompami ciepła, wentylację mechaniczną i klimatyzację.2. Narciarski przenośnik taśmowy3. Drogę asfaltową oraz parkingi i miejsca...

Nadleśnictwo Lesko

Firma ,,Darjan" Hoczew zrealizowała w latach 2015-2018 zamówieniePubliczne o nazwie ,,Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku biurowegoNadleśnictwa Lesko".Zamówienie zostało podzielone na 3 etapy: Etap 1Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz przebudowa placów na działceNadleśnictwa Leska. Etap 2Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego.Roboty polegały między innymi na :-wykonanie robót ziemnych, fundamentowych...

Eko Marina Polańczyk

Firma ,,Darjan" Hoczew zrealizowała w latach 2015-2018 zespół dwóchwolnostojący budynków usługowych, tj. Budynkusocjalno-administracyjnego i budynku kawiarni wraz z niezbędnymiurządzeniamibudowlanymi oraz miejscami postojowymi wraz z wewnętrznymi instalacjami:gazową, elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej orazzewnętrznymi: WLZ elektroenergetyczną, kanalizacji deszczowej wraz zezbiornikiemretencyjnym i podziemnym zbiornikiem na gaz płynny. Dodatkowo do pływającej Mariny została zastosowana technologia...