Nadleśnictwo Lesko

Firma ,,Darjan” Hoczew zrealizowała w latach 2015-2018 zamówienie
Publiczne o nazwie ,,Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku biurowego
Nadleśnictwa Lesko”.
Zamówienie zostało podzielone na 3 etapy:

Etap 1
Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz przebudowa placów na działce
Nadleśnictwa Leska.

Etap 2
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego.
Roboty polegały między innymi na :
-wykonanie robót ziemnych, fundamentowych i konstrukcyjnych
-wykonanie tynków wewnętrznych
-montaż bram garażowych
-pokryciu dachu blachą
-montaż okien
-wykonanie przeszklenia ogrodu zimowego

Etap 3
Termomodernizacja Budynku biurowego polegająca na:
-dociepleniu ścian zewnętrznych płytami styropianowymi
-dociepleniu stropu
-izolacji ścian fundamentowych
-wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
-montaż urządzeń fotowoltaicznych
-montaż kolektorów słonecznych
-przebudowano balkony oraz zadaszenia
-zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.