Unia Europejska

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA FIRM "DARJAN" MATERIAŁY BUDOWLANE, BETONIARNIA SP. Z O. O., GOSPODARSTWO GOŚCINNE ZAJAZD "KARINO", EKO-RAD BIESZCZADY I "BOWIPOL" - BOGUSŁAWA TKACZ-MATUSZEWSKA

DARJAN Materiały Budowlane Betoniarnia Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA FIRM „DARJAN” MATERIAŁY BUDOWLANE, BETONIARNIA SP. Z O. O., GOSPODARSTWO GOŚCINNE ZAJAZD „KARINO”, EKO-RAD BIESZCZADY I „BOWIPOL”  – BOGUSŁAWA TKACZ-MATUSZEWSKA”

W ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.1 Rozwój OZE

Cel projektu:
Dostawa i budowa 3 instalacji fotowoltaicznych o  mocy: 39,20 kW, 16,80 kW, 16,80 kW

Planowane efekty:
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby przedsiębiorstw i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Wartość projektu: 239 973,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 79 145,55 PLN

Bieszczadzka innowacja - nowa usługa budowlana w ofercie firmy ,,Darjan" z Hoczwi

DARJAN Materiały Budowlane Betoniarnia Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „Bieszczadzka innowacja – nowa usługa budowlana w ofercie firmy „DARJAN” z Hoczwi”, 

 

W ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP.

Poddziałanie 1.4.1 – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

 


Cel projektu:  Wprowadzenie na rynek nowej usługi budowlanej

 

Planowane efekty: Poszerzenie obszaru prowadzonej działalności o produkty i usługi odznaczające się najwyższym reżimem technologicznym.

 

Wartość projektu: 1 395 885,92 PLN


Dofinansowanie projektu z UE: 711 187,75 PLN