Unia Europejska

Bieszczadzka innowacja - nowa usługa budowlana w ofercie firmy ,,Darjan" z Hoczwi

  DARJAN Materiały Budowlane Betoniarnia Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „Bieszczadzka innowacja - nowa usługa budowlana w ofercie firmy „DARJAN” z Hoczwi”,        Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna......

  • 1_11.jpg
  • 1_15.jpg
  • 1_13.jpg