Eko Marina Polańczyk

Firma ,,Darjan” Hoczew zrealizowała w latach 2015-2018 zespół dwóch
wolnostojący budynków usługowych, tj. Budynku
socjalno-administracyjnego i budynku kawiarni wraz z niezbędnymi
urządzeniami
budowlanymi oraz miejscami postojowymi wraz z wewnętrznymi instalacjami:
gazową, elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz
zewnętrznymi: WLZ elektroenergetyczną, kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem
retencyjnym i podziemnym zbiornikiem na gaz płynny.

Dodatkowo do pływającej Mariny została zastosowana technologia pomostów
pływających tzn:
Marina realizowana była w oparciu o pomosty
pływające oparte na pływakach siatkobetonowych , wg technologii
stosowanej do budowy pomostów cumowniczych i
kąpielisk. Konstrukcję pomostu stanowi stalowa rama oparta na pływakach
siatkobetonowych, poszycie (pokład) wykonany jest z listew z modrzewia
syberyjskiego o grubości 26 mm impregnowanego ciśnieniowo.
Wyposażenie pomostów w systemowe odnogi cumownicze z pokładem oraz
rozdzielające do cumowania sprzętu pływającego, w części pomostów
zaprojektowano
wbudowanie niecek basenowych (basen kąpielowy oraz brodzik). Wykonano
również wyposażenie przedmiotowego pomostu w postumenty do dystrybucji
energii elektrycznej i wody pitnej, pompy do odbioru nieczystości
płynnych ze
zbiorników jachtowych oraz stanowiska ratownicze wyposażone w koło
ratunkowe,
rzutkę i bosak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.